kvnw nieuw met datum2

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er gekomen om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden.

Verschillende aanvraagperiodes

Omdat het coronavirus nog steeds grote gevolgen heeft voor de samenleving en economie, heeft de NOW-regeling een vervolg gekregen. Het doel van de NOW is nog steeds het behouden van zo veel mogelijk banen. Maar het is ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich gaan aanpassen aan de huidige economische situatie. Daarom wordt de steun langzaam afgebouwd. Dit gebeurt in verschillende aanvraagperiodes met verschillende voorwaarden en plichten.

Tegemoetkoming NOW aanvragen

Het aanvragen van een tegemoetkoming voor de eerste en tweede aanvraagperiode is niet meer mogelijk. Voor de derde aanvraagperiode kunt u nog tot en met 27 december 2020 een tegemoetkoming aanvragen. Door de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet op 14 december 2020 heeft aangekondigd, is de aanvraagtermijn verlengd. Informatie over de tegemoetkoming voor de vierde en vijfde aanvraagperiode volgt.

Definitieve berekening

Als u een tegemoetkoming heeft aangevraagd, dan krijgt u eerst een voorschot. Pas als het werkelijke omzetverlies bekend is, kunnen wij de definitieve tegemoetkoming berekenen. Hiervoor moet u per aanvraagperiode een aparte aanvraag doen. Sinds 7 oktober 2020 kunt u de definitieve berekening aanvragen van de tegemoetkoming voor de eerste aanvraagperiode. Denkt u dat u te veel voorschot heeft ontvangen? Wacht dan wel met terugbetalen tot u van ons een beslissing heeft ontvangen over de aanvraag van uw definitieve berekening.

Als u na het lezen van de informatie op deze pagina’s nog vragen heeft over de NOW, dan kunt u contact met het UWV opnemen. Houd uw loonheffingennummer bij de hand. We helpen u graag verder.


Voor meer informatie zie: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/

Voor meer informatie over de noodmaatregel zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now---hoe-werkt-het