kvnw nieuw met datum2

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het digitale loket voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is vanaf vandaag om 9:00 uur geopend. 

NOW-regeling: Hoe werkt het?

De werkgever, die tenminste 20% omzetverlies verwacht, dient de aanvraag in bij het UWV.
De werkgever committeert zich vooraf aan de verplichting om voor zijn werknemers géén ontslag aan te vragen op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming aanvraagt. Hij zal het loon 100% doorbetalen.

 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Bekijk de rekenhulp om het percentage omzetverlies te berekenen.
  De aanvrager kiest een startdatum waarop de periode van 3 maanden begint. Bijvoorbeeld 1 maart, 1 april of 1 mei.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hoe groter de terugval in omzet, hoe hoger de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld:
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.
 • Op basis van de aanvraag verstrekt het UWV een voorschotter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Dan kan ook een correctie plaatsvinden in de hoogte van de tegemoetkoming. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.


De aanvraag voor deze noodmaatregel kunt u doen via de website van het UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/

Voor meer informatie over de noodmaatregel zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now---hoe-werkt-het