Blokhuis tijdens begrotingsbehandeling: ‘Blij met brede consensus over preventieakkoord’

0
0
0
s2sdefault

DEN HAAG – Staatssecretaris Blokhuis liet tijdens de behandeling van de begroting  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weten blij te zijn met de brede consensus in de Tweede Kamer over het preventieakkoord. Acties die daaruit voortvloeien zijn volgens hem steeds zichtbaarder. Het begrotingsdebat kende verder geen verrassingen. Voorafgaand aan het debat stelden Kamerleden vragen over onder meer de winstcijfers van de alcoholbranche, en het draagvlak onder de Nederlandse bevolking dat 18-minners geen alcohol mogen drinken.

Hoewel de VWS-begroting al tijdens Prinsjesdag werd gepresenteerd, debatteerde de Tweede Kamer pas vorige week over de gezondheidsplannen van het kabinet. Traditiegetrouw vindt zo’n beleidsspecifiek begrotingsdebat pas plaats na de Algemene Politieke Beschouwingen (in september) en de Algemene Financiële Beschouwingen (in begin oktober). Vaak ontvangen deze debatten weinig media-aandacht.

In het VWS-begrotingsdebat werd veel gesproken over onder meer zorginnovatie, personeelstekorten in de zorg en stijgende prijzen van medicijnen. Het Nationaal Preventieakkoord uit november 2018 stond niet of nauwelijks centraal. Afgelopen jaren is daarover al veel gedebatteerd.

Wel gaf staatssecretaris Blokhuis tijdens de begrotingsbehandeling aan ‘blij te zijn met de brede consensus over het preventieakkoord in de Tweede Kamer’. Er zijn volgens hem ‘stevige doelen’ gesteld, en organisaties zijn steeds ‘zichtbaarder’ met de uitvoering van maatregelen om problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. Eerder in het debat noemde Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) het akkoord ‘een prestatie van formaat’.

Voorafgaand aan het VWS-begrotingsdebat beschikten woordvoerders over de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen. Daar maakten zij in groten getale gebruik van. Er zijn ruim 1.100 vragen gesteld over de VWS-begroting. Zo’n tien vragen gingen over het preventieakkoord en alcohol.

Zo waren Kamerleden onder meer benieuwd naar hoeveel Nederlanders vinden dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol mogen drinken (ruim de helft),  maatregelen om problematisch alcoholgebruik tegen te gaan (denk aan de Gezonde School-aanpak, NIX zonder ID en IK PAS) en de omzet- en winstcijfers van de alcoholbranche (beschikt het kabinet niet over).

Later deze maand bespreekt de Tweede Kamer onder meer de begrotingen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en die van Economische Zaken en Klimaat. Naar verwachting stemt de Kamer pas begin december, na afloop van alle debatten, over alle begrotingen.