kvnw nieuw met datum2

Belangenbehartiging / lobby

Leden kunnen kwesties inzake wet- en regelgeving aankaarten. In verenigingsverband nemen we daar dan een standpunt over in. Als behartiger van uw belangen gaan wij het gesprek aan met ambtenaren en politici. Gaat onder andere om de volgende belangen:

  • Accijnsverhogingen
  • Optreden tegen accijnsfraude
  • Administratieve vereenvoudiging van verplichte etiketteninformatie
  • Milieu
  • Verantwoord alcoholgebruik
  • Kwaliteit en voedselveiligheid

Via de media zetten we onze wensen en argumenten kracht bij. Soms trekken we op met partners en overheidsinstellingen, als er gezamenlijk voordeel valt te halen. Dit gebeurt onder meer bij:

  • De samenwerking met de Douane bij melden en opsporen van accijnsfraude
  • De vereenvoudigde formule voor de opgave van Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Het onderhouden van goede contacten met de overheid op nationaal en internationaal niveau en met leden van de Tweede Kamer is essentieel. Op dossiers werken we samen met VNO-NCW, de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA), de AWVN en het Afvalfonds Verpakkingen. Wij zijn verder betrokken bij de CAO Drankindustrie en het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie.