kvnw nieuw met datum2

Wijnonderwijs

Half 2015 zijn enkele belangrijke wijzigingen in het onderwijssysteem voor wijn doorgevoerd. Hierin worden nieuwe normen gehanteerd die voldoen aan Europese standaarden en wordt de kwaliteit en actualiteit van de examens beter geborgd. Reden voor deze stap ligt in de behoefte vanuit de wijnbranche aan een transparante en onafhankelijke organisatie waarin taken en verantwoordelijkheden gescheiden zijn. De importeurs en verstrekkers van wijn verenigd in de KVNW, de Koninklijke SlijtersUnie en de Wijnacademie als grootste wijnopleider in Nederland, hanteren sinds begin 2016 de nieuwe eind- en toetstermen van de Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) als norm. 

De SDEN heeft toetswijzers ontwikkeld waarin wordt beschreven welke kennis vereist is voor de verschillende SDEN wijnexamens. Aan de hand van de toetswijzers worden de examens samengesteld en afgenomen.

Het Cito is aangesteld als toezichthouder op de examinering van de SDEN. 

De Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) biedt wijnexamens aan op vijf verschillende niveaus. Van de beginnende geïnteresseerde wijnliefhebber tot de expert.

SDEN Wijn 1

Het niveau SDEN 1 is bedoeld voor mensen die net iets meer willen weten over wijn. Het SDEN Wijn 1 examen is bedoeld voor elke medewerker in de horeca, op de wijnafdeling in de supermarkt, in de wijnhandel, slijterij en groothandel. Daarnaast is dit examen ook uitermate geschikt voor de beginnende wijnliefhebber.

Aanvangsniveau: beginners, eerste kennismaking met wijn.

Het SDEN Wijn 1 examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen. Bij dit examen wordt geen wijn geproefd.

SDEN Wijn 2

Het niveau SDEN 2 is bedoeld voor medewerkers in detail- of groothandel, waarvoor elementaire basiskennis van wijn voor hun werkzaamheden noodzakelijk is.

Ook voor de wijnliefhebber die zijn kennis wil verbreden is het SDEN Wijn 2 examen geschikt.

Aanvangsniveau: halfgevorderden, al een beetje bekend met wijn.

Het SDEN Wijn 2 examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen, waaronder 4 proeftechnische vragen. Er worden vier wijnen ingeschonken waarbij gevraagd wordt naar de herkomst of andere specifieke kenmerken.

SDEN Wijn 3

Het niveau SDEN 3 is bedoeld voor medewerkers in de detail- of groothandel en horeca, waarvoor uitgebreide kennis van wijn voor hun werkzaamheden noodzakelijk is en voor gevorderde wijnliefhebbers. 

Aanvangsniveau: Gevorderden. Voor dit examen is een diploma op SDEN niveau 2 aanbevolen, maar niet vereist.

Het SDEN Wijn 3 examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen, waaronder 6 proeftechnische vragen. Er worden zes wijnen ingeschonken waarbij gevraagd wordt naar de herkomst of andere specifieke kenmerken. Om te slagen dienen minimaal twee proeftechnische vragen goed te zijn beoordeeld.

SDEN Wijn 4 - Vinoloog

Het niveau SDEN 4 is bedoeld voor wijninkopers, -adviseurs en/of -verkopers in de detail- of groothandel en sommeliers waarvoor specialistische kennis van wijn voor hun dagelijkse werkzaamheden een noodzaak is. Voor wijnliefhebbers met een diepgaande interesse in wijn is dit examen eveneens geschikt.

Aanvangsniveau: Vergevorderden, wijnprofessionals.

Toelatingseis: Om SDEN Wijn 4 examen te kunnen doen moet je diploma SDEN Wijn 3 op zak hebben of gelijkwaardig (ter beoordeling aan de Wijnacademie). Deelname aan het examen is alleen mogelijk indien ook de bijbehorende opleiding bij de Wijnacademie is gevolgd.

Het SDEN Wijn 4 examen bestaat uit 4 modules. Er zijn 3 theoriemodules en 1 proeftechnische module. Alle vragen zijn meerkeuzevragen.

SDEN Wijn 5 – Magister Vini

SDEN 5 is bedoeld voor wijninkoopmanagers, -journalisten, -schrijvers, -adviseurs of -verkopers in de detail- of groothandel en sommeliers die hun kennis en inzicht op het hoogste professionele niveau willen laten toetsen.

Aanvangsniveau: Experts, professionals en wijndeskundigen met meerdere jaren ervaring in de wijnbranche.

Toelatingseis: in het bezit van diploma SDEN Wijn 4 of gelijkwaardig (ter beoordeling aan de examencommissie).

Het SDEN Wijn 5 examen bestaat uit 4 theoretische modules en 3 proeftechnische modules. Alle vragen zijn open vragen. Voor meer informatie: www.magistervini.nl