kvnw nieuw met datum2

Alcoholrichtlijn

De KVNW is één van de partners in de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA). 

De STIVA heeft tot doel om consumenten voor te lichten over verantwoorde alcoholconsumptie. STIVA staat voor verantwoorde alcoholconsumptie en het voorkomen van alcoholmisbruik en stelt spelregels op voor alcoholreclame.

Wat is volgens STIVA/KVNW een verantwoorde alcoholconsumptie?

Voor STIVA/KVNW is het niet mogelijk om op basis van het advies van de Gezondheidsraad advies te geven over verantwoorde alcoholconsumptie. De richtlijn leidt tot twijfels, zowel ten aanzien van de wetenschappelijke onderbouwing, als de formulering van het uiteindelijke advies.
Diverse (internationale) wetenschappers bekritiseren het advies. Nederland loopt bovendien internationaal volledig uit de pas.

STIVA heeft meerdere malen geprobeerd hierover het inhoudelijke gesprek aan te gaan met de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad wees deze verzoeken telkens af.

Het is tijd dat er consensus komt waar wetenschappers in binnen- en buitenland zich in kunnen vinden. Onafhankelijk, zonder bemoeienis van wie dan ook. Niet STIVA, noch van producenten of maatschappelijke organisaties. Totdat die consensus er is, blijft STIVA het advies uit 2006 hanteren: Geniet, maar drink met mate.

Voor meer informatie: http://alcoholrichtlijn.nl/