kvnw nieuw met datum2

Marktonderzoek

Ten behoeve van de leden en om de belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen, wordt marktonderzoek uitgevoerd. 

Het ingang van 2016 verzamelt de KVNW cijfers van haar leden waarmee een representatief beeld van de markt wordt verkregen. Daarnaast wordt adhoc onderzoek uitgevoerd naar specifieke onderwerpen.