kvnw nieuw met datum2

Handboek KVNW Register Wijnhandelaar

In het handboek Keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar - Leidraad voor het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar - staat beschreven aan welke eisen een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor het keurmerk. 

Het keurmerk geeft alle leden de mogelijkheid geeft om een onderscheidend kwaliteitsmerk te voeren uit hoofde van hun geregistreerde lidmaatschap. De titel “KVNW Register Wijnhandelaar” is een beschermd en geregistreerd woord- en beeldmerk en biedt de titelhouder handvatten om zich kwalitatief te onderscheiden in de wijnhandel.

KVNW Register Wijnhandelaren voldoen aan de voorwaarden die in het handboek worden omschreven. Eenmaal in de drie jaar vindt er een herkeuring plaats op basis van de in het handboek gestelde voorwaarden. 

Download hieronder het handboek 'KVNW Register Wijnhandelaar.