kvnw nieuw met datum2

Arbocatalogus

Sinds de wijziging van de arbowetgeving per 1 januari 2007 zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor het invullen van het arbobeleid. De beste manier om dit beleid vast te leggen, is in een zogeheten arbocatalogus. In een arbocatalogus staan de verschillende methoden en oplossingen beschreven die werkgevers en werknemers samen hebben afgesproken om te voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid stelt. Het opstellen van een arbocatalogus is de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers samen.

De volgende partijen committeren zich aan de arbocatalogus voor de handel in wijn en dranken:

De vakbonden:

  • FNV Bondgenoten
  • CNV BedrijvenBond
  • De Unie

De werkgeversorganisaties: 

  • Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW)
  • Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden (GDH)
  • Vereniging Nederlandse Frisdranken Industrie (NFI)

Het beschikken over de arbocatalogus en uitvoering geven aan de richtlijnen in deze catalogus, is een van de voorwaarden van het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar.

De arbocatalogus kunt u raadplegen via arbocatalogus.wijn.nl.