kvnw nieuw met datum2

Mission Statement

De KVNW is de enige professionele branchevereniging van wijnimporteurs in Nederland. Wij focussen op 

  • Belangenbehartiging
  • Professionaliteit 
  • Verantwoorde wijnconsumptie
  • Kennisdeling

Belangenbehartiging

Al sinds 1899 behartigen wij de belangen van onze leden! Daartoe onderhoudt de KVNW contacten met overheden op nationaal en internationaal niveau.

Professionaliteit

De KVNW helpt ondernemers in de wijnsector vorm te geven aan kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar vormt daarbij de basis.

Verantwoorde wijnconsumptie

De KVNW stimuleert verantwoorde wijnconsumptie en is één van de oprichters van STIVA en de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken. In Nederland is de KVNW initiator van het internationale Wine in Moderation-initiatief.

Kennisdeling

De KVNW volgt de ontwikkelingen die de wijnbranche raken op de voet en verzamelt en verspreidt relevante informatie. Naast informatie over het product wijn gaat het om wetenschappelijke publicaties, vormen van zelfregulering en wet- en regelgeving.