kvnw nieuw met datum2

LCA Quickscan van wijnverpakkingen

In het in 2019 gepubliceerde Brancheplan Duurzaam Verpakken 2019-2022 zijn verschillende doelen vastgesteld. Eén van deze doelen is het laten onderzoeken van de milieu-impact van verschillende verpakkingen voor wijn in specifieke gebruiksscenario’s.

De resultaten van deze studie zijn bedoeld om te delen met onze leden, om zo de kennis over het verduurzamen van wijnverpakkingen te vergroten. De KVNW/Stichting Wijnfonds heeft Partners for Innovation (PfI) gevraagd om een LCA (Life Cycle Assessment) quickscan uit te voeren van vijf verschillende verpakkingstypes, met verschillende inhoudsmaten.

De LCA Quickscan kunt u hier downloaden