kvnw nieuw met datum2

Accijns

Na jaren lobbyen kunnen we elkaar eindelijk feliciteren, per 1 januari 2017 is de zogenaamde “bubbeltax” afgeschaft!

Het ging niet vanzelf! Afgelopen september nog stelde het Ministerie voor om het tarief op stille wijn te verhogen, als compensatie van afschaffing van de “bubbeltax”. Gelukkig kon de KVNW Staatssecretaris Wiebes overtuigen. Afschaffing van de “bubbeltax” en géén verhoging van het tarief op stille wijn! Flinke lastenverlaging voor de wijnsector in het algemeen, een mooie opsteker voor 2017!

We bedanken iedereen die deze lobby heeft ondersteund!