kvnw nieuw met datum2

Onderzoek SAMR

De KVNW heeft begin dit jaar het marktonderzoekbureau SAMR opdracht gegeven onderzoek te doen naar de ontwikkelingen in de Nederlandse wijnmarkt. SAMR beschikt over onderzoeksmateriaal dat in het verleden door Trendbox is verzameld ten behoeve van het Productschap Wijn en kan daardoor op een verantwoorde wijze de ontwikkeling van de wijnmarkt over de laatste jaren schetsen. Speciale aandacht heeft de ontwikkeling van de online verkopen gekregen.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder een representatieve groep van 1098 respondenten.

.

Let op: dit onderzoek is uitsluitend bestemd voor KVNW leden en mag niet worden doorgestuurd naar derden.