kvnw nieuw met datum2

FAQ - Frequently Asked Questions

Wie of wat is de KVNW?

De KVNW is de enige professionele branchevereniging van wijnimporteurs in Nederland. De KVNW helpt ondernemers in de wijnsector vorm te geven aan kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar vormt daarbij de basis.

Hoe kan ik lid worden van de KVNW?

De minimumeis om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van de KVNW is dat de onderneming is ingeschreven als wijnimporteur/ groothandelaar in wijn bij de Kamer van Koophandel en ook daadwerkelijk als zodanig werkzaam is. Als minimaal richtvolume wordt 100 hectoliter gehanteerd.

Wat is het KVNW keurmerk?

Elke wijnhandelaar wil en moet zich kunnen onderscheiden. De veranderende wet- en regelgeving, toenemende verwachtingen en eisen van afnemers op het gebied van onder andere duurzaamheid en kwaliteit in het verlengde van zich kritisch opstellende consumenten spelen hierbij een belangrijke rol. Certificering door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) en het voeren van het daarbij behorende keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar leveren aan dit streven een belangrijke bijdrage. De voorwaarden waaraan een lid moet voldoen om het recht te verkrijgen de titel “KVNW Register Wijnhandelaar” te mogen voeren betreffen: Arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid Werkgelegenheid en verhouding tussen werkgever en werknemer Opleiding, onderwijs en ontwikkeling personeel Bescherming gezondheid en veiligheid klanten en consumenten Inkoopvoorwaarden Naleving en klachtenafhandeling Transparantie en eerlijke communicatie Privacy klant en consument Milieu, afvalverwerking, energie en water Transport en logistiek Administratieve bedrijfsvoering en verantwoording afleggen Stakeholders en ketenbeheer