kvnw nieuw met datum2

Controlerende instantie

De controlerende instantie is DNV Business Assurance (www.dnvba.nl), een onafhankelijke en bij de Raad voor Accreditatie geregistreerd bureau.

Voor het uitvoeren van de audits zal DNV Business Assurance auditoren inzetten die de volgende kwalificaties hebben:

  • Als Lead Auditor (IRCA opleiding) zijn opgeleid en praktische kennis hebben van voedselveiligheidssystemen;
  • Over een basiskennis beschikken met betrekking tot arbeidsomstandigheden en duurzaamheid; en
  • Kennis van de hygiënecode voor de wijnsector.