kvnw nieuw met datum2

Meerwaarde

Het voeren van de titel “KVNW Register Wijnhandelaar” vertaalt zich direct in een betere concurrentiepositie ten opzichte van collega-importeurs die niet over dit recht beschikken. Deze betere positie vloeit voort uit de zekerheid voor derden dat de KVNW Register Wijnhandelaar voldoet aan omschreven kwaliteitsvoorwaarden.

Dit is maar één van de voordelen. Er zijn nog vele andere directe en indirecte financiële en andere voordelen die tezamen leiden tot een betere en meer efficiënte en kwalitatief hoogwaardiger bedrijfsvoering.

  • Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar is voor de directie en aandeelhouders van de wijnhandelaar zelf de garantie dat wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften op het gebied van onder andere arbeidsomstandigheden, hygiëne, voedselveiligheid en marketing.
  • Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar is voor afnemers van de importeur de garantie dat de principes en voorschriften van HACCP en traceerbaarheid worden nageleefd, een inkoopvoorwaarde die in toenemende mate door de afnemers van KVNW-leden wordt gesteld.
  • Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar is voor leveranciers de garantie en het vertrouwen dat zij zaken doen met een gedegen en betrouwbare partner.
  • Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar is voor controlerende overheidsinstanties zoals de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) een waardevolle bron van informatie en straalt vertrouwen uit. De beoordeling vindt immers plaats door een onafhankelijke en door een bij Raad van Accreditatie geregistreerde externe instelling.
  • Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar maakt het mogelijk de kwaliteit van de onderneming en de duurzame bedrijfsvoering nog duidelijker naar buiten zichtbaar te maken.
  • Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar kan een steun zijn bij kwesties inzake productaansprakelijkheid.
  • De lijst van KVNW Register Wijnhandelaren wordt gepubliceerd op het voor iedereen toegankelijke deel van de website van de KVNW.
  • De vermelding van de titel “KVNW Register Wijnhandelaar” of het aanbrengen van het beeldmerk kan en mag op alle communicatiemiddelen van het bedrijf.