kvnw nieuw met datum2

De titel Vinoloog van de Wijnacademie is al ruim 40 jaar een begrip in de wijnbranche. Een perfecte vakopleiding voor iedereen die werkzaam is in de wijnhandel of horeca. Speerpunten van deze opleiding zijn het Nederlandstalige, zelfontwikkelde lesmateriaal en de zeer vakkundige docenten. Ook is het niveau van de geproefde 24 wijnen per lesdag uitzonderlijk hoog. 

Het examen Vinoloog van de Wijnacademie voldoet aan de exameneisen van SDEN-niveau 4. Als vooropleiding is SDEN-niveau 3 of gelijkwaardig vereist. 

Op 27 juni a.s. organiseert de Wijnacademie opendagen voor de opleiding Vinoloog. De open dag is inclusief een workshop organoleptisch wijnproeven van Udo Göebel en start om 19.30 uur in Soesterberg. 

Voor meer informatie en inschrijven voor de open dag, kijk op de website van de Wijnacademie


Simon Crone heeft de voorzittershamer overgedragen. Vanaf de oprichting van de Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten in 2016 heeft hij het voorzitterschap kundig en met veel enthousiasme vervuld. Gezien zijn leeftijd wordt het tijd dat hij het wat rustiger aan gaat doen.

Op de algemene ledenvergadering is Bram van Iterson (60) gekozen als voorzitter van de VNWP. Bram is jurist met veel bestuurlijke ervaring, werkzaam bij de Hogeschool Utrecht. Zijn wijnbouwkennis gaat nu nog niet veel verder dan vrijwilligerswerk in een wijngaard, maar hij is bereid zich in deze materie te verdiepen.
 
Simon blijft zich binnen de vereniging inzetten voor onderwerpen op het gebied van gewasbescherming en regelgeving.
 
Bron: VNWP

De VNWP is geassocieerd lid van de KVNW. 

Niet alleen de tekorten aan personeel hebben een recordhoogte bereikt in Nederland, ook steeds meer ondernemers ervaren problemen door een gebrek aan materialen en productiemiddelen. Inmiddels loopt één op de vijf ondernemers hier tegen aan zo blijkt uit de nieuwe conjunctuurenquête (COEN) van VNO-NCW en MKB-Nederland met het CBS en partners die vandaag verschijnt.

Oorlog en verstoorde ketens
Een belangrijke verklaring voor de tekorten aan materialen zit hem in de wereldwijd verstoorde handelsketens als gevolg van de oorlog in Oekraïne en door bijvoorbeeld het zero-covid beleid in China met nieuwe lockdowns. Ondertussen kampen alle sectoren hierdoor met tekorten aan productiemiddelen, met grote uitschieters in de autohandel (36%), industrie (34), groothandel (28%), bouwnijverheid (23%).Gemiddeld ervaart 19% van de ondernemers nu problemen met tekorten aan materialen. De problematiek speelt met tal van grondstoffen, zoals graan, glas en vele andere grondstoffen.Met hun leden en de overheid bewaken VNO-NCW en MKB-Nederland de situatie van dag tot dag om te zien of geen vitale processen in de knel komen. 

Wijnhandel P. de Bruijn Wijnkopers is naar aanleiding van haar 250-jarig bestaan benoemd tot erelid van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW).

P. de Bruijn Wijnkopers is de oudste zelfstandige wijnkoperij in Nederland. Sinds 1772 is de wijnkoperij van vader op zoon overgegaan, al 7 generaties lang. P. de Bruijn Wijnkopers was betrokken bij de oprichting van de KVNW in 1899 en is sindsdien altijd een vooraanstaand lid gebleven.

De huidige directeur Eric de Bruijn ontving de oorkonde uit handen van de voorzitter van de KVNW Peter van Houtert. In zijn toespraak prees Van Houtert Eric de Bruijn voor zijn standvastigheid: “De onderneming heeft landelijk een naam opgebouwd als leverancier van de beste kwaliteitswijnen. Wij vertrouwen erop dat dit ook in de komende 250 jaar zo zal blijven”. P. de Bruijn Wijnkopers is het eerste erelid van de KVNW.

Vorige week ontvingen Wieger Roelevink en Sjaak van de Graaf het diploma Magister Vini uit handen van de voorzitter van de examencommissie Magister Vini, Gerhard Horstink. Het diploma Magister Vini is het hoogst haalbare Nederlandse diploma op wijngebied. Totaal telt Nederland nu twintig Magistri Vini.

De diploma-uitreiking vond plaats in Hotel Karel V te Utrecht.

Tijdens de bijeenkomst verdedigden Wieger Roelevink en Sjaak van de Graaf hun scripties ten overstaan van de examencommissie Magister Vini en andere deskundigen uit de wijnbranche.

Naast de examencommissie waren ook twee prominenten uitgenodigd die vragen stelden over de scripties.

Voor de scriptie van Wieger Roelevink was als prominent aanwezig de heer Simon Crone, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Wijn Producenten.

Voor de scriptie van Sjaak van de Graaf was als prominent (digitaal) aanwezig de heer prof.dr.ir. Roland ten Klooster, ontwerper/adviseur bij Plato Product Consultants en hoogleraar Packaging Design and Management aan de Universiteit Twente.

Maandag 28 maart jl. heeft Klazien Vermeer, voormalig opleidingsmanager van de Wijnacademie, tijdens het KVNW Symposium in Haarlem, de KVNW Wijnrank ontvangen. Zij ontving deze onderscheiding uit handen van de voorzitter van de KVNW, de heer Peter van Houtert.

Klazien Vermeer was gedurende 11 jaar verantwoordelijk voor de organisatie van - onder andere - de Vinologenopleiding van de Wijnacademie. Zij was voor studenten, docenten en het bedrijfsleven hét aanspreekpunt voor de Wijnacademie. Onlangs trad zij terug om zich meer op haar eigen Wijnschool te kunnen richten.

Peter van Houtert - zelf enige tijd bestuurslid van de Wijnacademie - prees in zijn speech de enorme inzet en het enthousiasme van Klazien, waarmee zij vele docenten aan de Wijnacademie wist te binden: “Klazien was kritisch en accuraat en altijd gericht op verdere verbetering en modernisering van het onderwijs bij de Wijnacademie” aldus van Houtert. “Ze heeft de Wijnacademie echt verder gebracht”.