kvnw nieuw met datum2

In Staatscourant van 19 mei jl., nr. 14149, is het besluit gepubliceerd van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende de goedkeuring van de Hygiënecode voor de wijnsector 2022. 

De Hygiënecode voor de wijnsector 2022 die op 24 maart 2022 door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren is voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wordt goedgekeurd als hygiënecode, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Warenwetbe-sluit hygiëne van levensmiddelen.

Het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 mei 2011, VGP/VC 3064555, houdende goedkeuring van de Hygiënecode voor de wijnsector 2011 wordt ingetrokken. 

Het besluit van de minister treedt in werking met ingang van 1 juni 2023. 

Download hier het artikel uit de Staatscourant

De hygiënecode is gratis voor leden en wordt aan niet-leden tegen betaling ter beschikking gesteld. Leden kunnen de hygiënecode, na inloggen, hier downloaden.

Op donderdag 30 maart jl. organiseerde de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) een mini-symposium over Transport & Logistiek. Tijdens het symposium kwamen verschillende onderwerpen aan de orde zoals de gevolgen van de Europese Green Deal, stadslogistiek en de nieuwe wetgeving rond Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

De presentaties werden verzorgd door Henrico van Lammeren, voorzitter van de Stichting Wijncommunicatie van de KVNW, en door Anneke van de Mond en Orvo Pels van de UC Group. Een belangrijk onderwerp dat aan bod kwam in de presentatie van de UC Group was de CSRD-wetgeving die binnenkort van kracht wordt. Hierbij moeten alle grote bedrijven op korte termijn voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot het terugdringen van CO2-uitstoot en hierover rapporteren. Kleine bedrijven die aan grote bedrijven leveren, krijgen hier ook mee te maken.

Woensdag 15 maart jl. ontving Tim Monten het diploma Magister Vini uit handen van de voorzitter van de examencommissie Magister Vini, Gerhard Horstink. Het diploma Magister Vini is het hoogst haalbare Nederlandse diploma op wijngebied. Totaal telt Nederland nu 21 Magistri Vini.

De diploma-uitreiking vond plaats in het ZiN Inspiratielab van Sligro in Veghel.

Tijdens de bijeenkomst verdedigde Tim Monten zijn scriptie ten overstaan van de examencommissie Magister Vini en andere deskundigen uit de wijnbranche.

Naast de examencommissie was ook de heer Gerd Brabant uitgenodigd om als prominent aanwezig te zijn en om vragen te stellen over de scriptie. Gerd Brabant is een expert op het gebied van Duitse wijn.

De titel van de scriptie van Tim Monten luidt: ‘Für die Ewigkeit? De factoren van invloed op het rijpingspotentieel van droge en zoete Duitse Riesling’.

De examencommissie beoordeelde de scriptie en de verdediging als uitstekend. ‘Tim is erin geslaagd om gecompliceerde biochemische materie overzichtelijk te presenteren en inzichtelijk te maken. Het geheel geeft aanleiding tot vervolgonderzoek waarvoor Tim meerdere aanbevelingen doet.’

Flitsbezorger Flink en STIVA, de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, nemen het initiatief om te komen tot een Gedragscode voor Alcoholbezorging. Daarnaast zullen zij ervaringen op het gebied van de naleving van de leeftijdsgrens 18+ voor alcohol uitwisselen. De samenwerking tussen Flink en STIVA is de eerste tussen een flitsbezorger/bezorgbedrijf en de stichting, die al op veel fronten actief is rond het thema verantwoorde alcoholconsumptie.

Robin Kiesler, directeur Nederland van Flink: “Dagelijks bezorgen we boodschappen bij vele duizenden Nederlanders. Dat willen we op een verantwoorde manier doen. We moeten en kunnen nog stappen zetten bij het strikt controleren van de leeftijd bij personen tot 25 jaar die alcohol bestellen. We hebben een duidelijke werkwijze, waarvan het belangrijk is dat die ook in de praktijk goed wordt nageleefd. Een duidelijke Gedragscode helpt ons daarbij.”

Brussels, 7 February 2023 – Yesterday, Ireland notified to the World Trade Organisation (WTO) its Draft Regulations Under Section 12 of Ireland’s Public Health (Alcohol) Act 2018 laying down rules for the labelling of alcoholic beverages, including the use of health warnings. It notified an unchanged draft despite strong opposition, because incompatible with European Union law, of a high number of EU Member States, and thanks to the inaction of the European Commission. The WTO procedure would be the last procedural step before Ireland can adopt the legislations.

Ireland has decided not to change a single comma of the Draft notified to WTO despite the fact that no less than 13 Member States – Croatia, Czech Republic, Denmark, France, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and Spain – issued critical comments on the Irish Bill during the EU process of consultation under the TBT procedure. One could wonder what is the point of the TRIS consultation procedure!” said Ignacio Sánchez Recarte, Secretary General of CEEV.

The Irish Draft regulations are clearly incompatible with EU law and even the Irish authorities recognized it, with humour, during an event on cancer organized by the Swedish Presidency on 1st February.

Op grond van de nieuwe EU verordening 2021/2117 moeten uiterlijk vanaf 8 december 2023 alle nieuwe etiketten informatie over de gebruikte ingrediënten en de voedingswaarde bevatten. Flessen (en andere verpakkingen) die vóór deze datum geëtiketteerd zijn en nog geen ingrediënten- en voedingswaardedeclaratie bevatten mogen nog verkocht worden zolang de voorraad strekt.

QR code
De nieuwe verordening maakt het mogelijk om voor de vermelding van ingrediënten en voedingswaarden, met uitzondering van de allergenen en energiewaarde, gebruik te maken van een QR code op het etiket.  De vermelding van allergenen en energiewaarde moet altijd op het etiket.

Het gebruik van een QR code heeft als voordeel dat de informatie voor consumenten in meerdere talen beschikbaar is zodat men het voor- en achteretiket niet ingrijpend hoeft aan te passen en dat eventuele fouten in de informatie zeer eenvoudig kunnen worden gecorrigeerd.