kvnw nieuw met datum2

Statiegeld op blik

Vanaf 1 april 2023 is er een landelijk dekkend en consumentvriendelijk statiegeldsysteem operationeel voor alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder. Dit geldt voor dranken die bedoeld zijn voor directe consumptie. Als producent of importeur bent u wettelijk verplicht € 0,15 statiegeld te heffen op deze producten. Het doel van de invoering van statiegeld op blikjes is het terugdringen van blikjes in het zwerfafval en het inzamelen van de gebruikte blikjes voor recycling, zodat er nieuwe blikjes van gemaakt kunnen worden.

Statiegeld op plastic flessen

Ook op plastic flessen van frisdranken en water zit statiegeld. Op kleine flessen wordt € 0,15 statiegeld geheven, op grote flessen is het statiegeld € 0,25. Producenten van PET-flessen voor 100% sap kunnen zich vrijwillig aanmelden voor het statiegeldsysteem. Plastic flessen voor zuivel, siropen en etenswaren zoals soep zijn uitgesloten van het statiegeldsysteem.

Producenten verantwoordelijkheid

Producenten en importeurs zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer van de verpakkingen van producten die door hen op de markt zijn (of worden) gebracht. De regels gaan over de (financiële) verantwoordelijkheid van producenten voor hun producten in de afvalfase, zoals: inzameling/opruimen/vervoer/verwerking.

De individuele verantwoordelijkheid is collectief ingevuld. Dit gebeurt door het Afvalfonds Verpakkingen. Statiegeld Nederland is de uitvoeringsorganisatie voor het statiegeldsysteem.

Het is de verantwoordelijkheid van de producent/importeur zelf om zich te registeren en alle artikeldata juist en volledig aan te leveren.

Definitie Producent/Importeur

Let op: Per 1 januari 2023 is de toepassing van de definitie van het begrip ‘producent of importeur’ veranderd. 

Bekijk hier de meest gestelde vragen over statiegeld op blik: https://www.statiegeldnederland.nl/producenten/#meest-gestelde-vragen-downloads

Bron: Statiegeld Nederland