kvnw nieuw met datum2

Kwaliteit en Voedselveiligheid

Bij een KVNW Register Wijnhandelaar staan kwaliteit en voedselveiligheid hoog in het vaandel. 

Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar maakt het mogelijk de kwaliteit van de onderneming en de duurzame bedrijfsvoering nog duidelijker naar buiten zichtbaar te maken.

Wettelijke HACCP voorschriften en traceerbaarheidsvoorschriften gelden voor alle wijnhandelaren. Alle wijnhandelaren moeten een HACCP stappenplan opstellen en uitvoeren. Daarin moet zijn vastgesteld welke specifieke beheersmaatregelen (SBM’s) en algemene beheersmaatregelen (ABM’s) relevant zijn en hoe deze moeten worden bewaakt. Bij een KVNW Register Wijnhandelaar is bij een audit aangetoond dat de wettelijke HACCP voorschriften worden toegepast en de traceerbaarheid op orde is.