kvnw nieuw met datum2

EU-Chili: Raad besluit tot ondertekening overeenkomst over handel in biologische producten

0
0
0
s2sdefault

Op 6 maart 2017 heeft de Raad een besluit aangenomen betreffende de ondertekening van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten.

Door het akkoord zullen de EU en Chili binnenkort de gelijkwaardigheid van elkaars regels en controlesystemen voor biologische productie erkennen.

 

In de praktijk betekent dit dat in de EU geproduceerde biologische levens­middelen die onder de overeenkomst vallen, in Chili in de handel kunnen worden gebracht zonder bijkomende controles. Hetzelfde geldt voor het in de handel brengen van een aantal Chileense producten in de EU.

De overeenkomst voorziet ook in een systeem voor samenwerking, informatie­uitwisseling en geschillen­beslechting met betrekking tot biologische handel.

De biosector kent een snelle en gestage groei, en is een belangrijke hulpbron voor de Europese landbouw en de hele economie. Het akkoord met Chili zal de biologische productie en de export van de EU ten goede komen, en dus groei en banen helpen creëren. De Raad is er dan ook zeer tevreden mee.

De overeenkomst met Chili heeft tot doel de handel in biologische producten te bevorderen en zo de biosector in de EU verder te ontwikkelen. Voorts is de overeenkomst ook gericht op een betere bescherming voor de respectieve biologische logo's van de Unie en Chili en op een betere samenwerking op regelgevings­gebied tussen de partijen inzake kwesties die verband houden met biologische productie.

De overeenkomst zal van toepassing zijn op biologische EU-producten zoals: onverwerkte plantaardige producten, levende dieren of onverwerkte dierlijke producten (met inbegrip van honing), aquacultuur­producten en zeewier, verwerkte landbouw­producten voor gebruik als levensmiddel (met inbegrip van wijn), verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder, vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad.

Op haar beurt zal de EU de volgende Chileense producten als gelijkwaardig erkennen: onverwerkte plantaardige producten, honing, verwerkte landbouw­producten voor gebruik als levensmiddel (met inbegrip van wijn), vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad.

De overeenkomst met Chili is de eerste van de nieuwe generatie overeenkomsten inzake handel in biologische producten, en de eerste die voorziet in bilaterale erkenning met een Latijns-Amerikaans land.

Volgende stappen

Op 6 maart 2017 heeft de Raad een besluit betreffende de ondertekening van de overeenkomst tussen de EU en Chili aangenomen, en heeft hij ook een besluit betreffende de eigenlijke sluiting goedgekeurd.

De Raad zal het ontwerp­besluit betreffende de sluiting van de overeenkomst nu ter goedkeuring toezenden aan het Europees Parlement, waarna de Raad het nog formeel moet vaststellen.

De overeenkomst zal in werking treden 3 maanden na de definitieve kennisgeving van voltooiing van de nodige interne procedures door elke partij.

 

Besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de overeenkomst tussen de EU en Chili

Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de EU en Chili

Bron: Europa-nu.nl