kvnw nieuw met datum2

Brancheplannen hebben duurzaam verpakken op de kaart gezet

0
0
0
s2sdefault

Brancheverduurzamingsplannen hebben bij bedrijven, van groot tot klein, voor bewustwording gezorgd over het thema duurzaam verpakken. De hoogst haalbare doelen uit de plannen hebben deze bedrijven, ondanks hun verschillen, een gemeenschappelijke horizon gegeven waar zij in concrete stappen naartoe werken.

Dat blijkt uit een rondgang van het KIDV langs de zeven branches (waaronder de KVNW) die als eerste een verduurzamingsplan hebben geschreven,

dat is getoetst en vastgesteld door het KIDV. Het opstellen van brancheverduurzamingsplannen volgt uit afspraken tussen rijksoverheid, gemeenten en verpakkend bedrijfsleven die zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Met deze plannen worden voor het eerst in Europa stelselmatig en branchebreed afspraken gemaakt over het verduurzamen van de product-verpakkingsketen.

Voor de multinational zijn de doelen vaak net iets makkelijker uit te voeren dan voor het midden- en kleinbedrijf, dat doorgaans geen duurzaamheidsplan op de plank heeft liggen of een verpakkingskundige in dienst heeft. Toch zit de winst van het verduurzamingsplan volgens de branches juist ook in de bewustwording bij die kleinere spelers. “Unilever en Friesland Campina zijn in onze branche de absolute koplopers,” zegt Hylke Brunt van FNLI, branchevereniging voor de levensmiddelenindustrie. “Dat waren ze waarschijnlijk ook geweest zonder ons verduurzamingsplan. Het plan heeft er juist voor gezorgd dat het onderwerp ook bij de kleinere bedrijven uit onze achterban op de agenda staat.”

Dat zien meer brancheorganisaties als een belangrijke meerwaarde van de plannen. Zo merkt Ronald van Welie van de Nederlandse Cosmetica Vereniging dat verduurzaming is uitgegroeid tot een branchebreed thema. “Het blijft niet meer tot de koplopers beperkt. Ook de kleinere bedrijven gaan het gesprek erover voeren. De doelen uit het brancheverduurzamingsplan bieden deze MKB’ers handelingsperspectief, ondanks dat ze minder middelen hebben.”

Contract

De hoogst haalbare doelen die de brancheorganisaties hebben geformuleerd, laten zien hoe zij concreet invulling geven aan de verduurzaming van de product-verpakkingsketen. Zo bevatten de meeste brancheplannen maatregelen om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal de komende jaren te beperken (Reduce). Daarnaast zijn de doelen er vaak op gericht meer gebruik te maken van hernieuwbare of gerecyclede materialen bij de productie van verpakkingen (Recycle/Renew).

Bedrijven zijn aan de slag met het realiseren van de hoogst haalbare doelen. Raymond Gianotten van FWS merkt dat het percentage gerecycled plastic in frisdrankflessen ieder jaar omhoog gaat. Paul Moerdijk van KVNW ziet dat het gemiddelde gewicht van wijnflessen een dalende lijn vertoont. Van vernieuwende, minder milieubelastende verpakkingen zijn in alle bedrijfstakken voorbeelden te vinden, die het KIDV ook regelmatig publiceert in de Kennisbank op haar website.

In de ene branche zijn veranderingen makkelijker door te voeren dan in de andere. Farmaceuten kunnen zeker de primaire verpakking van een geneesmiddel niet zomaar verduurzamen. Daar komt strenge regelgeving over de veiligheid van geneesmiddelen bij kijken. “Bij wijzigingen heb je het al snel over langdurige processen,” licht Martin Favié van Bogin toe.

Maar ook in andere branches zijn de veranderingen die nodig zijn voor duurzamere verpakkingen niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Bedrijven werken vaak met langlopende contracten met leveranciers van verpakkingen of verpakkingsmachines. “Op het moment dat die aflopen, kun je de verpakkingen die je gebruikt weer tegen het licht houden,” zegt Margreeth Pape van Thuiswinkel.org. “Dat is het moment om slagen te maken.” Uiteindelijk is het een proces waarin de hele keten, van grondstoffenproducent tot consument, moet worden betrokken, ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid.

Besparing

Verduurzamingsmaatregelen die een aanzienlijke besparing opleveren, zullen bedrijven als eerste aangrijpen om verpakkingen aan te passen, denkt Nicolette Quaedvlieg van GroentenFruit Huis. “Innovaties die succesvol zijn, bijvoorbeeld een plastic bakje dat wordt vervangen door een bakje van dun karton, worden altijd snel gekopieerd door de concurrentie.” Brunt van de FNLI sluit zich daarbij aan: “Als er geld mee kan worden verdiend, komt iedereen wel in beweging.”

Daarnaast zouden brancheorganisaties extra mankracht goed kunnen gebruiken om duurzaam verpakken in hun sector naar een hoger niveau te tillen. De meeste organisaties bestaan uit een handjevol werknemers met een uitgebreid takenpakket op hun bordje. Pape ziet wel wat in een KIDV-student die bij Thuiswinkel.org komt zitten om het volgende brancheverduurzamingsplan, voor de periode 2018-2022, te schrijven. “Dat lijkt mij veel effectiever en efficiënter: iemand die precies weet wat er in zo’n plan moet staan én de belangen van onze branche goed kan vertegenwoordigen. Ik heb er zelf gewoon te weinig tijd voor.”

Meer weten over brancheverduurzamingsplannen? Klik hier.

Bron: www.kidv.nl