kvnw nieuw met datum2

‘Gecertificeerd wijnhandelaar straalt vertrouwen uit’

0
0
0
s2sdefault


Den Haag (13 juni) – Al bijna twintig jaar zorgt het KVNW Register Wijnhandelaar ervoor dat gecertificeerde Nederlandse wijnhandelaren aantoonbaar betrouwbaar en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het wordt gezien als een garantie dat een handelaar keurig volgens alle nieuwe wet- en regelgeving handelt, en van druif tot glas weet waar zijn wijn vandaan komt. Door de jaren heen is het keurmerk steeds meer geactualiseerd en aangescherpt.


Het is inmiddels een verplichting geworden voor elk lid van de brancheorganisatie van Nederlandse wijnimporteurs en groothandelaren. Voor wie er nog niet mee bekend is: wat houdt het Register Wijnhandelaar precies in?

In het kort betekent deze certificering dat een wijnhandelaar voldoet aan strikt geformuleerde voorwaarden op het gebied van onder meer bedrijfsvoering, hygiëne, arbeidsomstandigheden en voedselveiligheid. Met deze strenge eisen onderscheiden aangesloten wijnhandelaren zich van andere importeurs.

Betrouwbare partner

Wijnhandelaren die beschikken over het KVNW Register Wijnhandelaar laten afnemers zien dat zij gedegen en betrouwbare partners zijn. Het keurmerk geldt als een soort garantie dat een handelaar volledig op de hoogte is van Europese en Nederlandse regelgeving. Denk daarbij aan alle wettelijke voorschriften op het gebied van onder meer accijnzen, etiketteringsregels, hygiëne en voedselveiligheid.

‘Het KVNW-keurmerk maakt inzichtelijk wat de inspanningsverplichtingen van wijnhandelaren zijn’, vertelt Joris Snelten, algemeen directeur van Delta Wines. ‘Het dient als een soort checklist waar je telkens kritisch doorheen loopt’. Volgens Snelten maakt de certificatie een importeur sterker. ‘Je kan daardoor als bedrijf eigenlijk niets meer over het hoofd zien.’

Dat zegt ook Hans Bijvoets, directeur van Anfors Imperial. ‘Je laat met het KVNW Register Wijnhandelaar aan klanten zien dat je erg serieus bezig bent met je bedrijfshuishouding. Je past eigenlijk heel de bedrijfsvoering erop aan. Je probeert het op alle vlakken, van regelgeving tot transparantie, zo goed mogelijk te doen.’

Zo volgen gecertificeerde wijnhandelaren strikt de principes op van onder meer het voedselveiligheidssysteem HACCP en de Hygiënecode voor de Wijnsector. Verder laten zij hun wijnen onderzoeken op de aanwezigheid van residuen van pesticiden. Volgens het Register moet de hele keten, van druif tot in het glas, traceerbaar zijn. Zo wordt de veiligheid en gezondheid van consumenten beschermd.

‘Een gecertificeerd bedrijf straalt vertrouwen uit’, aldus wijninkoper Bert Horstman van Heisterkamp Wijnkopers. ‘Als wijnhandelaar is het erg belangrijk om alles, van producent tot eindgebruiker, op orde te hebben. Middels het KVNW-keurmerk zijn we goed geïnformeerd over alle voorwaarden waaraan we moeten voldoen.’ Horstman geeft aan dat het KVNW Register Wijnhandelaar helpt om alles ‘veilig en gestructureerd’ te laten verlopen. ‘Dat zorgt ervoor dat alle partijen tevreden zijn met de samenwerking.’

Maatschappelijk verantwoordelijk

Hoewel de Nederlandse wijnproductie stijgt, importeren vrijwel alle wijnhandelaren hun flessen wijn uit het buitenland. Dat kan risico’s met zich meebrengen, denk aan slechte productiemethoden of arbeidsomstandigheden. De KVNW biedt daarom inkoopvoorwaarden aan. In bijvoorbeeld de ‘checklist op naleving mensenrechten’ zijn bepalingen opgenomen om onder meer kinderarbeid, gedwongen arbeid en discriminatie tegen te gaan. Zo zijn wijnhandelaren verplicht afspraken op te volgen van onder meer de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en Verenigde Naties (VN). 

‘Onze inkopers die landen bezoeken waar je extra op arbeidsomstandigheden moet letten, leggen deze KVNW-voorwaarden voor’, aldus Snelten van Delta Wines. ‘Inkopers vertellen daarbij wat het belang ervan is, en dat zij zich aan bijvoorbeeld Europese en Nederlandse regels moeten houden voordat er afspraken worden gemaakt.’ Dat is volgens Snelten geen eenvoudig standaarddocument. ‘Een handtekening onder deze strenge voorwaarden is juridisch bindend.’

Ook op duurzaamheidsvlak spannen geregistreerde wijnhandelaren zich in. Zo maken ondernemingen hun grondstoffenverbruik inzichtelijk, denk daarbij aan het gebruik van hoeveelheden verpakkingsmateriaal, afvalwater en energie. Er wordt geprobeerd om dat verbruik terug te dringen. Zo nemen registreerde wijnhandelaren maatregelen om bijvoorbeeld minder glas te gebruiken, meer te recyclen en minder uit te stoten.

‘Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat we steeds meer hybride of volledig elektrisch willen rijden’, vertelt Bijvoets van Anfors Imperial. ‘Daarnaast vragen we onze transporteurs om alles zo efficiënt mogelijk te vervoeren zodat zij veel leveringen in één rit meenemen. Zo voorkomen we dat er voor een enkele bestelling naar Groningen wordt gereden.’

Verantwoord genieten

Gecertificeerde importeurs zetten zich in voor een verantwoorde alcoholconsumptie. Zij stimuleren hun klanten (bijvoorbeeld horeca, consumenten) om op een juiste manier met wijn om te gaan. ‘Het is belangrijk om als wijnsector te laten zien dat je daar actief mee bezig bent’, zegt de oprichter van Anfors Imperial. Zo betalen KVNW-gecertificeerde wijnhandelaren mee met de bewustwordingscampagne ‘Wim over Wijn’ (WIM). ‘In externe communicatie, bijvoorbeeld op onze website, facturen en banners gebruiken we daarom educatieve slogans en logo’s’, zegt Bijvoets.

Verder houdt een KVNW Register Wijnhandelaar zich aan de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken. In deze zelfregulering van de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) staan artikelen waaraan reclame-uitingen moeten voldoen. Zo bevat iedere reclame een educatieve slogan zoals ‘Geen 18, geen alcohol’.

Auditatie

Aangesloten wijnhandelaren worden minstens elke drie jaar door een onafhankelijke certificatie-instelling Det Norske Veritas (DNV GL) getoetst. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn voor alle leden gelijk. Er is geen onderscheid tussen kleine (familie-)bedrijven, middelgrote ondernemingen of multinationals.

Meer informatie

- Factsheets KVNW Register Wijnhandelaren

- Ervaringen KVNW Register Wijnhandelaren

- Handboek KVNW Register Wijnhandelaren