kvnw nieuw met datum2

Meer aandacht voor recycling en alternatieve wijnverpakkingen

0
0
0
s2sdefault

Den Haag (11 juli) – De wijnsector streeft ernaar dat alle gebruikte verpakkingsmaterialen in 2022 volledig recyclebaar zijn. Dat valt te lezen in het nieuwe Brancheplan Duurzaam Verpakken van Stichting Wijnfonds. Hoewel het glas van flessen wijn al oneindig recyclebaar is, zijn alternatieve verpakkingen, denk aan bag-in-box of drankkarton, minder eenvoudig opnieuw te gebruiken. Om deze recycle-doelstelling in 2022 te halen, gaan KVNW en Stichting Wijnfonds onder meer onderzoek uitvoeren en workshops organiseren om kennis over duurzaam verpakken onder producenten en importeurs te vergroten.

Het gebruik van deze alternatieve verpakkingen, die vooral in Frankrijk en Scandinavië erg gebruikelijk zijn, is bezig aan een gestage opmars. Volgens marktonderzoeksbureau GfK bedroeg afgelopen jaar het aandeel wijn in bag-in-box of drankkarton als verpakkingsmateriaal zo’n tien procent. Hoewel de bag-in-box wijnen, dozen met een kraantje, nog niet volledig zijn ingeburgerd, experimenteren Nederlandse wijnhandelaren er volop mee.  De kwaliteit van deze wijnen wordt volgens kenners steeds beter.

Meer onderzoek

Deze zomer laat de wijnbranche een zogeheten milieu-analyse (LCA) uitvoeren naar de verschillende effecten van deze alternatieve verpakkingen. De uitkomsten daarvan worden bijvoorbeeld in workshops gecommuniceerd naar KVNW-leden. Een verkeerd gebruik van deze verpakkingen kan de voordelen teniet doen. ‘Voor consumenten die af en toe een glaasje drinken is juist een kleine verpakking het meest efficiënt. Frequente wijndrinkers kunnen wellicht beter een grootverpakking, zoals een bag-in-box, kiezen’, aldus Siem Haffmans van onderzoeksbureau Partners for Innovation. ‘Belangrijk is ook dat consumenten hun verpakkingen netjes afdanken via bijvoorbeeld het PMD-afval (plastic verpakkingen, blik en drankpakken). Zo kunnen er weer nieuwe verpakkingen van worden gemaakt.’

Steeds minder glas

Verder wordt in het duurzaamheidsplan veel aandacht besteed aan de verdere vermindering van het gewicht van glazen wijnflessen. De dalende trend in het glasgewicht, welke sinds het begin van de metingen in 2000 zichtbaar is, zet door. Zo is het gemiddelde gewicht de afgelopen vijftien jaar met zo’n 13 procent afgenomen: van 558 gram per liter wijn in 2003 naar 484 gram in 2018. Toch zijn volgens onderzoeker Haffmans sommige flessen nog steeds zwaarder dan nodig: ‘Technisch gezien kunnen al 750ml flessen worden geproduceerd van 290 gram’. In het nieuwe brancheplan wordt komende jaren ingezet op een versnelling van de gewichtsreductie, en zo in 2022 gepoogd uit te komen op 424 gram per liter.

Overige doelen

Naast meer inzet op volledig recyclebare verpakkingen, onderzoek naar alternatieve verpakkingen en reductie van glasgebruik heeft de wijnsector ook doelen gesteld omtrent het verhogen van het aandeel groen glas en het stimuleren van internationaal bulktransport. Groen glas bevat bijvoorbeeld een hoger percentage gerecycled materiaal. Voor wijn uit de nieuwe wijnwereld kan bulktransport, in combinatie met lokaal bottelen, een meer duurzame optie zijn. Ook hier zal de KVNW onderzoek naar laten doen.

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

Het opstellen van brancheverduurzamingsplannen volgt uit afspraken tussen rijksoverheid, gemeenten en verpakkend bedrijfsleven die zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Daarmee werd voor het eerst in Europa afspraken gemaakt over het verduurzamen van de product-verpakkingsketen.


Stichting Wijnfonds is officieel geen ondertekenaar van deze Raamovereenkomst. Het College van Onafhankelijke Experts van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken spreekt in het beoordelingsrapportage waardering uit dat de branche toch een verduurzamingsplan heeft opgesteld.