kvnw nieuw met datum2

Beantwoording vragen Drank- en Horecawet: ‘Fles wijn mag niet worden afgeleverd bij buren’

Den Haag – Door een wetswijziging wordt het onmogelijk om een bestelde fles wijn af te leveren bij de buren. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Blokhuis op Kamervragen over de vernieuwing van de Drank- en Horecawet. In deze nieuwe ‘Alcoholwet’ staat dat een fles wijn enkel bij de geadresseerde en/of een pakketpunt mag worden afgeleverd. Het kabinet hoopt om nog voor de zomer een plenair debat over deze wetswijziging te voeren. Of dat doorgang vindt, is de vraag. Het parlementair proces is door de coronacrisis vrijwel tot stilstand gebracht.


Eerder besteedde KVNW al aandacht aan de tijdlijn en inhoud van deze wetswijziging. In de vernieuwde Drank- en Horecawet worden prijsacties van meer dan 25 procent korting op alcoholische dranken verboden, moeten online verkopers de leeftijd van hun klanten nogmaals verifiëren en mag een fles bij de koper, en niet bij een buurman, worden afgeleverd. Ook moeten online verkopers een ‘geborgde werkwijze’ opstellen.


Hieronder wordt de beantwoording van staatssecretaris Blokhuis samengevat. Het plenaire debat, en de behandeling in de Eerste Kamer, van het wetsvoorstel staat nog niet op de planning. Ook moet het nieuwe Alcoholbesluit (met regels over de geborgde werkwijze, aflevering) en de Alcoholregeling (met regels over het leeftijdsverificatiesysteem) nog worden besproken in een internetconsultatie voordat van kracht kan gaan.
 

I. Antwoorden op vragen over het verbod op prijsacties met meer dan 25 procent korting

Diverse partijen (onder meer VVD, PVV en SP) wilden weten of zo’n prijsmaatregel het gedrag beïnvloedt van problematische drinkers.

  • Staatssecretaris Blokhuis wijst naar Brits onderzoek (Sheffield alcohol-policy model) waaruit blijkt dat het verbod op prijsacties zeker een effect heeft. Of het ook in Nederland gewenst resultaat geeft, moet blijken uit een nieuwe meting. Voor en na de inwerkingtreding van het kortingsverbod wordt onderzoek gedaan naar gedragseffecten van deze maximale korting van 25 procent.

VVD vroeg zich af hoe toezichthouder NVWA de prijsacties gaat monitoren.

  • De precieze handhavings-aanpak wordt nog ontwikkeld door de NVWA. Toezicht zal deels plaats vinden op basis van (digitale) meldingen, signalen. Deze kunnen door eenieder worden ingediend.

In de STIVA-code is een maximaal kortingspercentage van 50 procent afgesproken. D66 was benieuwd waarom deze zelfreguleringsafspraak niet werd overgenomen in wetgeving.

  • Uit het eerdergenoemde onderzoek in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat bij prijsacties met kortingen boven 50 procent er geen positieve effecten worden berekend. Bij het percentage van 25% wordt wel de prikkel gereduceerd om meer alcoholhoudende drank te kopen.

II. Antwoorden op vragen over nieuwe regels voor online verkoop


VVD stelde een vraag over hoe zo’n geborgde werkwijze wordt opgesteld. Daarin staat omschreven hoe de leeftijdsgrens van 18 jaar wordt geborgd in de hele keten vanaf het moment van verzending tot levering.

  • Het is volgens staatssecretaris Blokhuis aan de verstrekker om de geborgde werkwijze op te stellen. Brancheverenigingen kunnen hierin een voortrekkersrol vervullen door het ter beschikking stellen van voorbeelden en formats aan hun achterban.


De liberalen, net als CDA, SP, SGP en de ChristenUnie, wilden ook meer weten over de exacte invulling van een toekomstig online leeftijdsverificatiesysteem, en wie dat gaat ontwikkelen.

  • Op de lange termijn ziet het kabinet toekomst voor een digitaal identiteitsbewijs. De ontwikkelingen daarvan bevinden zich nog in de fase van beleidsvorming. In de wetswijziging wordt nu gesproken van een eenvoudig systeem. Dat moet bestaan uit bijvoorbeeld het invullen van een vinkje of het doorgeven van zijn geboortedatum. De NVWA gaat toezien of een online aanbieder een leeftijdsverificatiesysteem hanteert dat aan de eisen voldoet.


Ook vroeg de VVD zich af hoe het zit met de verzending van alcoholhoudende drank. De wetswijziging stelt dat een fles wijn enkel mag worden afgeleverd bij de geadresseerde of bij een ophaalpunt. Is het opsturen van een fles wijn als cadeau straks nog mogelijk?

  • De voorgestelde regelgeving vereist niet dat degene die bestelt dezelfde persoon is als degene die het bestelde ontvangt. Het gaat enkel om het adres. Dat mag niet afwijken. Dat betekent dat het niet mogelijk meer is om straks een fles wijn af te leveren bij de buren. Het mag immers enkel worden afgeleverd op het adres van de geadresseerde. De fles wijn wordt dan naar een ophaalpunt gebracht.

D66 was benieuwd naar de relatie tussen deze nieuwe regels en buitenlandse concurrentie, aangezien de maatregelen enkel gelden voor Nederlandse aanbieders van alcoholhoudende drank.

  • Staatssecretaris Blokhuis verwacht niet dat dit wetsvoorstel leidt tot een grote verandering binnen ‘het speelveld’. Hij laat wel een onderzoek uitvoeren naar de grens- en gedragseffecten van deze nieuwe regels voor online verkoop.