kvnw nieuw met datum2

Alcoholwet

0
0
0
s2sdefault

In december 2020 hebben de Tweede en de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet.

De wijzigingswet is vervolgens op 28 januari jongstleden in het Staatsblad gepubliceerd. De bijbehorende lagere regelgeving is momenteel in procedure. Het ontwerp-Alcoholbesluit lag van 29 januari tot en met 26 februari jongstleden voor aan de Tweede en de Eerste Kamer in het kader van de verplichte voorhangprocedure. Begin maart zal dit ontwerp-besluit worden voorgelegd aan de Afdeling Advisering van de Raad van State.

De stellige verwachting van het Ministerie van VWS is dat de belangrijkste delen van de wijzigingswet op 1 juli 2021 in werking zullen treden. Het ministerie gaat ervan uit dat de bijbehorende lagere regelgeving tijdig aanvaard en gepubliceerd zal zijn.


De naam van de Drank- en Horecawet zal met ingang van die datum veranderen in "Alcoholwet".

Lees verder...