kvnw nieuw met datum2

Besluit goedkeuring Hygiënecode voor de wijnsector 2022 gepubliceerd in de Staatscourant

In Staatscourant van 19 mei jl., nr. 14149, is het besluit gepubliceerd van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende de goedkeuring van de Hygiënecode voor de wijnsector 2022. 

De Hygiënecode voor de wijnsector 2022 die op 24 maart 2022 door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren is voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wordt goedgekeurd als hygiënecode, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Warenwetbe-sluit hygiëne van levensmiddelen.

Het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 mei 2011, VGP/VC 3064555, houdende goedkeuring van de Hygiënecode voor de wijnsector 2011 wordt ingetrokken. 

Het besluit van de minister treedt in werking met ingang van 1 juni 2023. 

Download hier het artikel uit de Staatscourant

De hygiënecode is gratis voor leden en wordt aan niet-leden tegen betaling ter beschikking gesteld. Leden kunnen de hygiënecode, na inloggen, hier downloaden.