kvnw nieuw met datum2
Informatiebijeenkomsten inzake de implementatie van de nieuwe etiketteringsregels voor alcoholhoudende dranken 

Informatiebijeenkomsten inzake de implementatie van de nieuwe etiketteringsregels voor alcoholhoudende dranken 

Op grond van de nieuwe EU verordening 2021/2117 moeten uiterlijk vanaf 8 december 2023 alle nieuwe etiketten informatie over de gebruikte ingrediënten en de voedingswaarde bevatten. Flessen (en andere verpakkingen) die vóór deze datum geëtiketteerd zijn en nog geen ingrediënten- en voedingswaardedeclaratie bevatten mogen nog verkocht worden zolang de voorraad strekt.

QR code
De nieuwe verordening maakt het mogelijk om voor de vermelding van ingrediënten en voedingswaarden, met uitzondering van de allergenen en energiewaarde, gebruik te maken van een QR code op het etiket.  De vermelding van allergenen en energiewaarde moet altijd op het etiket.

Het gebruik van een QR code heeft als voordeel dat de informatie voor consumenten in meerdere talen beschikbaar is zodat men het voor- en achteretiket niet ingrijpend hoeft aan te passen en dat eventuele fouten in de informatie zeer eenvoudig kunnen worden gecorrigeerd.

Lees meer...

Overwinning in proefproces inzake boete voor overtreding 25% regel Alcoholwet

Overwinning in proefproces inzake boete voor overtreding 25% regel Alcoholwet

De Rechtbank Rotterdam heeft woensdag jl. uitspraak gedaan in het proefproces dat is gevoerd door de KVNW tegen het besluit van de staatssecretaris van VWS (feitelijk de NVWA) om een van onze leden een boete op te leggen van 1360 euro voor het overtreden van de regel in het Alcoholbesluit dat niet meer dan 25% korting mag worden gegeven op alcoholhoudende drank.

De rechter heeft het beroep gegrond verklaard en het bestreden besluit is vernietigd voor wat betreft de hoogte van de opgelegde boete.

Kort gezegd oordeelt de rechtbank dat wel sprake is van een overtreding (van artikel 2a lid 1 Alcoholwet), maar dat de boete niet evenredig is. De staatssecretaris had aanleiding moeten zien om de hoogte van de boete nader te differentiëren. De rechtbank vindt het Alcoholbesluit in zoverre onredelijk. De staatssecretaris moet een stelsel maken dat voldoende is gedifferentieerd naar de omstandigheden waaronder de overtreding heeft plaatsgevonden en de mate van verwijtbaarheid van de overtreder. De uitspraak heeft dus grote gevolgen voor het ministerie van VWS.

Lees meer...

KVNW Rekenmodel 2023 gepubliceerd

KVNW Rekenmodel 2023 gepubliceerd

Deze week heeft de KVNW de goedkeuring ontvangen van het Afvalfonds Verpakkingen voor het rekenmodel 2023 ten behoeve van de aangifte bij het Afvalfonds Verpakkingen. 

Het glasgewicht stijgt in 2023 doordat wordt uitgegaan van het werkelijke glasgewicht, in voorgaande jaren werden ook de drankenkartons meegenomen in het glasgewicht. De drankenkartons en bag-in-box t/m 3 liter worden nu aangemerkt als SUP-verpakkingen en dienen apart te worden opgegeven. De meest voorkomende formaten (drankenkartons van 1 en 1,5 liter en Bag-in-Box van 2, 2,5 en 3 liter) vindt u terug in het rekenmodel van de KVNW.

De tarieven voor 2023 van het Afvalfonds zijn gewijzigd ten opzichte van 2022. Daarnaast vinden er in 2023 grote wijzigingen plaats in de aangifte met betrekking tot drankenkartons en bag-in-box verpakkingen. 

Vereenvoudigde regeling (KVNW formule)

Lees meer...

Onze leden

  Meldpunt accijnsfraude

  Meldpunt accijnsfraude

  Met de app 'Meldpunt Accijnsfraude' van de Douane meldt u snel en eenvoudig fraude met accijns. Accijns is een belasting op tabaksproducten, alcoholhoudende dranken en motorbrandstoffen.
  Stiva code

  Stiva code

  De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is de belangrijkste regelgeving in Nederland over alcoholreclame. In deze Code staan artikelen waaraan reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank moeten voldoen. De Code bestaat al meer dan 30 jaar en STIVA is de penvoerder.
  SDEN

  SDEN

  De Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) ontwikkelt en organiseert wijnexamens, gedistilleerdexamens en bierexamens. De SDEN is opgericht vanuit een behoefte aan een transparante en onafhankelijke organisatie waarin opleiden en examineren gescheiden is.
  • Wine in Moderation

   Maatschappelijke verantwoordelijkheid

   Wine in Moderation
   In Nederland is de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) initiator van het internationale Wine in Moderation-initiatief. De KVNW heeft verantwoorde wijnconsumptie altijd gestimuleerd en is één van de oprichters van STIVA en de reclamecode voor alcoholhoudende dranken.

   Lees meer...

  • Belangenbehartiging en politieke lobby

   Woordvoering

   Belangenbehartiging en politieke lobby
   De KVNW is de enige professionele branchevereniging van wijnimporteurs in Nederland. Al sinds 1899 behartigen wij uw belangen! Daartoe onderhoudt de KVNW contacten met overheden op nationaal en internationaal niveau.

   Lees meer...

  • KVNW Register Wijnhandelaar

   Professioneel

   KVNW Register Wijnhandelaar
   De KVNW helpt ondernemers in de wijnsector vorm te geven aan kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar vormt daarbij de basis. Deze website biedt informatie, achtergronden en instrumenten bij het keurmerk. Het handboek is een leidraad voor het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar. Met behulp van de zelfanalyse bepalen KVNW-leden in hoeverre zij voldoen aan de voorwaarden voor het keurmerk.

   Lees meer...

  • Symposium Wijnperspectief

   Symposia

   Symposium Wijnperspectief
   Begin 2022 vond het derde KVNW symposium “Wijnperspectief” plaats over de toekomst van de Nederlandse wijnbranche.

   Dit symposium was gewijd aan duurzaamheid in de wijnsector en werd georganiseerd in de Philharmonie in Haarlem.

   Lees meer...

  Duurzaamheid in de wijnsector

  Duurzaamheid in de wijnsector

  Op het gebied van MVO hebben we ons als vereniging laten inspireren door de meest recente MVO- richtlijnen als ISO26000, MVO Prestatieladder, SA8000, OESO, IAO en GRI. Inspanningen rondom het terugdringen van de impact van de bedrijfsvoering op het milieu en op sociale waarden is integraal onderdeel van de kwaliteit van een wijnhandelaar. Dit is een van de speerpunten van het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar.

  Lees meer...

  Wetgeving

  Wetgeving

  Een wijnhandelaar heeft te maken met allerlei wetgeving. Vanuit de Europese Unie zijn onder andere regels opgesteld met betrekking tot de etikettering en productie van wijn. Daarnaast is er wetgeving op het gebied van Arbo en voedselveiligheid. De KVNW informeert haar leden over alle wijzigingen in de wetgving en kan bijstaan bij vraagstukken met betrekking tot het interpreteren van verordeningen.

  Lees meer...

  Voedselveiligheid

  Voedselveiligheid

  Een wijnhandelaar is verplicht de aanwezigheid te onderzoeken van pesticidenresiduen en ochratoxine A (OTA) in de wijn, die door hem op de markt wordt gebracht. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) heeft met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) afgesproken dat de KVNW deze verplichting van de individuele ondernemers op zich neemt.

  Lees meer...