Ga in gesprek met medewerkers over hygiënemaatregelen

Ga in gesprek met medewerkers over hygiënemaatregelen

LEIDSCHENDAM - Het coronavirus heeft ook Nederland bereikt. Om voortdurend op de hoogte te zijn van de actuele situatie van de verspreiding van het virus en voor alle overige vragen over het virus wijzen wij op de website van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit instituut is de belangrijkste informatiebron voor Nederland voor hygiëne en gezondheid. Het RIVM adviseert voor nu vooral de algemene hygiënemaatregelen goed toe te passen en alert te zijn. Mocht u zelf symptomen opmerken, dan adviseren zij om contact met de huisarts op te nemen.

Lees meer...

Kamer positief over doelen wetswijziging Drank- en Horecawet, stelt vragen over uitvoerbaarheid

Kamer positief over doelen wetswijziging Drank- en Horecawet, stelt vragen over uitvoerbaarheid

Den Haag – Voordat in de Tweede Kamer een debat over de voorgestelde wijziging van de Drank- en Horecawet plaatsvindt, moet staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hierover nog schriftelijke vragen beantwoorden. Die vragen zijn in te zien in het zogeheten ‘inbreng verslag’ over de wetswijziging. Tweede Kamerleden delen de mening van de staatssecretaris dat problematisch alcoholgebruik verder moet worden aangepakt. Tegelijkertijd zetten zij vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van het verbod op prijsacties en strengere regels voor online verkoop.

Lees meer...

Zwoegen op druivenrassen: vraag naar wijnexamens neemt sterk toe

Zwoegen op druivenrassen: vraag naar wijnexamens neemt sterk toe

LEIDSCHENDAM – Er is een flinke toename in wijnexamens die door Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) worden afgenomen. Zo groeide de populariteit van het SDEN2-examen, de Wijnoorkonde, met zo’n 75 procent. Niet alleen vakmensen, denk aan gespecialiseerd horeca- en winkelpersoneel, tonen interesse. Ook wijnliefhebbers willen meer kennis opdoen, bewuste keuzes maken, en meer genieten, vertellen Birthe van Meegeren en Magda van der Rijst, bestuursleden van de SDEN. ‘Hoe meer je van wijn weet, des te groter wordt het genot’, aldus voorzitter Van der Rijst.

Lees meer...

 • Wijnperspectief - Symposium Wijn & Gezondheid

  Symposium

  Wijnperspectief - Symposium Wijn & Gezondheid
  Op vrijdagmiddag 24 januari 2020 organiseert de Stichting Wijncommunicatie van de KVNW het Symposium Wijn & Gezondheid in Haarlem.

  Tijdens het symposium zal een genuanceerd beeld worden geschetst van de huidige wetenschappelijke inzichten op het gebied van wijn/alcohol en gezondheid en ook zal er worden gekeken naar de veranderende houding ten aanzien van alcoholhoudende dranken.

  Lees meer...

 • Wine in Moderation

  Maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Wine in Moderation
  In Nederland is de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) initiator van het internationale Wine in Moderation-initiatief. De KVNW heeft verantwoorde wijnconsumptie altijd gestimuleerd en is één van de oprichters van STIVA en de reclamecode voor alcoholhoudende dranken.

  Lees meer...

 • Belangenbehartiging en politieke lobby

  Woordvoering

  Belangenbehartiging en politieke lobby
  De KVNW is de enige professionele branchevereniging van wijnimporteurs in Nederland. Al sinds 1899 behartigen wij uw belangen! Daartoe onderhoudt de KVNW contacten met overheden op nationaal en internationaal niveau.

  Lees meer...

 • KVNW Register Wijnhandelaar

  Professioneel

  KVNW Register Wijnhandelaar
  De KVNW helpt ondernemers in de wijnsector vorm te geven aan kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar vormt daarbij de basis. Deze website biedt informatie, achtergronden en instrumenten bij het keurmerk. Het handboek is een leidraad voor het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar. Met behulp van de zelfanalyse bepalen KVNW-leden in hoeverre zij voldoen aan de voorwaarden voor het keurmerk.

  Lees meer...

Meldpunt accijnsfraude

Meldpunt accijnsfraude

Met de app 'Meldpunt Accijnsfraude' van de Douane meldt u snel en eenvoudig fraude met accijns. Accijns is een belasting op tabaksproducten, alcoholhoudende dranken en motorbrandstoffen.
Stiva code

Stiva code

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is de belangrijkste regelgeving in Nederland over alcoholreclame. In deze Code staan artikelen waaraan reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank moeten voldoen. De Code bestaat al meer dan 30 jaar en STIVA is de penvoerder.
SDEN

SDEN

De Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) ontwikkelt en organiseert wijnexamens, gedistilleerdexamens en bierexamens. De SDEN is opgericht vanuit een behoefte aan een transparante en onafhankelijke organisatie waarin opleiden en examineren gescheiden is.

 

Regina Meij is de eigenaar van Imperial Wijnkoperij, een bedrijf met Oostenrijkse en Hongaarse wijnen. Meij is inmiddels alweer 21 jaar actief én geregistreerd als Register Wijnhandelaar. Wat dat precies inhoudt en waarom het zoveel voordelen biedt? Meij vertelt.

Wetgeving

Wetgeving

Een wijnhandelaar heeft te maken met allerlei wetgeving. Vanuit de Europese Unie zijn onder andere regels opgesteld met betrekking tot de etikettering en productie van wijn. Daarnaast is er wetgeving op het gebied van Arbo en voedselveiligheid. De KVNW informeert haar leden over alle wijzigingen in de wetgving en kan bijstaan bij vraagstukken met betrekking tot het interpreteren van verordeningen.

Lees meer...

Duurzaamheid in de wijnsector

Duurzaamheid in de wijnsector

Op het gebied van MVO hebben we ons als vereniging laten inspireren door de meest recente MVO- richtlijnen als ISO26000, MVO Prestatieladder, SA8000, OESO, IAO en GRI. Inspanningen rondom het terugdringen van de impact van de bedrijfsvoering op het milieu en op sociale waarden is integraal onderdeel van de kwaliteit van een wijnhandelaar. Dit is een van de speerpunten van het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar.

Lees meer...

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid

Een wijnhandelaar is verplicht de aanwezigheid te onderzoeken van pesticidenresiduen en ochratoxine A (OTA) in de wijn, die door hem op de markt wordt gebracht. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) heeft met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) afgesproken dat de KVNW deze verplichting van de individuele ondernemers op zich neemt.

Lees meer...