kvnw nieuw met datum2
Uitzending MAX Meldpunt inzake port wijn

Uitzending MAX Meldpunt inzake port wijn

Vanavond kwam bij het programma Meldpunt van Omroep MAX naar voren dat uit onderzoek blijkt dat er flessen port wijn op de Nederlandse markt worden verkocht waarvan de leeftijd die op het etiket wordt vermeld niet klopt.

De KVNW steunt het onderzoek dat hiernaar gedaan wordt en wenst zo snel mogelijk duidelijkheid vanuit Portugal. Een etiket moet juist, duidelijk en volledig zijn en maar voor één uitleg vatbaar.

Lees hier het bericht van MAX Meldpunt: https://www.maxmeldpunt.nl/oplichting/leeftijden-van-port-wijn-vaak-misleidend/

Lees meer...

Annulering Symposium Wijnperspectief, 15 november 2021

Annulering Symposium Wijnperspectief, 15 november 2021

Haarlem, 12 november 2021 - Helaas hebben wij de beslissing moeten nemen om het Symposium Wijnperspectief, duurzaamheid in de wijnsector van maandag 15 november a.s. te annuleren. Wij hebben deze beslissing genomen met het oog op de nieuwe maatregelen die vanavond aangekondigd gaan worden en de oplopende besmettingen. Het lijkt ons op dit moment niet verstandig om het symposium te organiseren.

Het symposium wordt verschoven naar begin 2022.

Lees meer...

Persbericht CEEV: U-Label platform gaat live op 1 december 2021

Persbericht CEEV: U-Label platform gaat live op 1 december 2021

Brussel, 29/10/2021 – Het U-LABEL-platform, de online tool die is ontworpen om bedrijven te ondersteunen bij hun digitale communicatie met consumenten, werd op 30 september jl. in Brussel gepresenteerd en zou vanaf 1 november opengesteld worden voor alle wijn- en gedistilleerdbedrijven.

Met nog maar een paar dagen te gaan voor de openingsdatum, moesten enkele technische functies nog worden verbeterd om bedrijven en consumenten de best mogelijke ervaring te bieden. Daarom werd besloten om de opening van het platform uit te stellen tot 1 december 2021.

We vertrouwen erop dat deze beslissing in het belang van iedereen is en bieden onze excuses aan voor de vertraging.

Einde persbericht CEEV

Lees meer...

Onze leden

  Meldpunt accijnsfraude

  Meldpunt accijnsfraude

  Met de app 'Meldpunt Accijnsfraude' van de Douane meldt u snel en eenvoudig fraude met accijns. Accijns is een belasting op tabaksproducten, alcoholhoudende dranken en motorbrandstoffen.
  Stiva code

  Stiva code

  De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is de belangrijkste regelgeving in Nederland over alcoholreclame. In deze Code staan artikelen waaraan reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank moeten voldoen. De Code bestaat al meer dan 30 jaar en STIVA is de penvoerder.
  SDEN

  SDEN

  De Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) ontwikkelt en organiseert wijnexamens, gedistilleerdexamens en bierexamens. De SDEN is opgericht vanuit een behoefte aan een transparante en onafhankelijke organisatie waarin opleiden en examineren gescheiden is.
  • Symposium Wijnperspectief

   Symposia

   Symposium Wijnperspectief
   Begin 2022 vindt het derde KVNW symposium “Wijnperspectief” plaats over de toekomst van de Nederlandse wijnbranche.

   Dit symposium zal gewijd zijn aan duurzaamheid in de wijnsector en zal gehouden worden in de Philharmonie in Haarlem.

   Lees meer...

  • Wine in Moderation

   Maatschappelijke verantwoordelijkheid

   Wine in Moderation
   In Nederland is de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) initiator van het internationale Wine in Moderation-initiatief. De KVNW heeft verantwoorde wijnconsumptie altijd gestimuleerd en is één van de oprichters van STIVA en de reclamecode voor alcoholhoudende dranken.

   Lees meer...

  • KVNW Register Wijnhandelaar

   Professioneel

   KVNW Register Wijnhandelaar
   De KVNW helpt ondernemers in de wijnsector vorm te geven aan kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar vormt daarbij de basis. Deze website biedt informatie, achtergronden en instrumenten bij het keurmerk. Het handboek is een leidraad voor het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar. Met behulp van de zelfanalyse bepalen KVNW-leden in hoeverre zij voldoen aan de voorwaarden voor het keurmerk.

   Lees meer...

  • Belangenbehartiging en politieke lobby

   Woordvoering

   Belangenbehartiging en politieke lobby
   De KVNW is de enige professionele branchevereniging van wijnimporteurs in Nederland. Al sinds 1899 behartigen wij uw belangen! Daartoe onderhoudt de KVNW contacten met overheden op nationaal en internationaal niveau.

   Lees meer...

  Duurzaamheid in de wijnsector

  Duurzaamheid in de wijnsector

  Op het gebied van MVO hebben we ons als vereniging laten inspireren door de meest recente MVO- richtlijnen als ISO26000, MVO Prestatieladder, SA8000, OESO, IAO en GRI. Inspanningen rondom het terugdringen van de impact van de bedrijfsvoering op het milieu en op sociale waarden is integraal onderdeel van de kwaliteit van een wijnhandelaar. Dit is een van de speerpunten van het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar.

  Lees meer...

  Wetgeving

  Wetgeving

  Een wijnhandelaar heeft te maken met allerlei wetgeving. Vanuit de Europese Unie zijn onder andere regels opgesteld met betrekking tot de etikettering en productie van wijn. Daarnaast is er wetgeving op het gebied van Arbo en voedselveiligheid. De KVNW informeert haar leden over alle wijzigingen in de wetgving en kan bijstaan bij vraagstukken met betrekking tot het interpreteren van verordeningen.

  Lees meer...

  Voedselveiligheid

  Voedselveiligheid

  Een wijnhandelaar is verplicht de aanwezigheid te onderzoeken van pesticidenresiduen en ochratoxine A (OTA) in de wijn, die door hem op de markt wordt gebracht. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) heeft met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) afgesproken dat de KVNW deze verplichting van de individuele ondernemers op zich neemt.

  Lees meer...