kvnw nieuw met datum2
PERSBERICHT: Tim Monten ontvangt diploma Magister Vini

PERSBERICHT: Tim Monten ontvangt diploma Magister Vini

Woensdag 15 maart jl. ontving Tim Monten het diploma Magister Vini uit handen van de voorzitter van de examencommissie Magister Vini, Gerhard Horstink. Het diploma Magister Vini is het hoogst haalbare Nederlandse diploma op wijngebied. Totaal telt Nederland nu 21 Magistri Vini.

De diploma-uitreiking vond plaats in het ZiN Inspiratielab van Sligro in Veghel.

Tijdens de bijeenkomst verdedigde Tim Monten zijn scriptie ten overstaan van de examencommissie Magister Vini en andere deskundigen uit de wijnbranche.

Naast de examencommissie was ook de heer Gerd Brabant uitgenodigd om als prominent aanwezig te zijn en om vragen te stellen over de scriptie. Gerd Brabant is een expert op het gebied van Duitse wijn.

De titel van de scriptie van Tim Monten luidt: ‘Für die Ewigkeit? De factoren van invloed op het rijpingspotentieel van droge en zoete Duitse Riesling’.

De examencommissie beoordeelde de scriptie en de verdediging als uitstekend. ‘Tim is erin geslaagd om gecompliceerde biochemische materie overzichtelijk te presenteren en inzichtelijk te maken. Het geheel geeft aanleiding tot vervolgonderzoek waarvoor Tim meerdere aanbevelingen doet.’

Lees meer...

Flink en STIVA nemen initiatief voor Gedragscode voor Alcoholbezorging

Flink en STIVA nemen initiatief voor Gedragscode voor Alcoholbezorging

Flitsbezorger Flink en STIVA, de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, nemen het initiatief om te komen tot een Gedragscode voor Alcoholbezorging. Daarnaast zullen zij ervaringen op het gebied van de naleving van de leeftijdsgrens 18+ voor alcohol uitwisselen. De samenwerking tussen Flink en STIVA is de eerste tussen een flitsbezorger/bezorgbedrijf en de stichting, die al op veel fronten actief is rond het thema verantwoorde alcoholconsumptie.

Robin Kiesler, directeur Nederland van Flink: “Dagelijks bezorgen we boodschappen bij vele duizenden Nederlanders. Dat willen we op een verantwoorde manier doen. We moeten en kunnen nog stappen zetten bij het strikt controleren van de leeftijd bij personen tot 25 jaar die alcohol bestellen. We hebben een duidelijke werkwijze, waarvan het belangrijk is dat die ook in de praktijk goed wordt nageleefd. Een duidelijke Gedragscode helpt ons daarbij.”

Lees meer...

Persbericht CEEV: Ireland notifies to WTO its Draft regulations on alcoholic beverages labelling unchanged despite the strong opposition of EU Member States

Persbericht CEEV: Ireland notifies to WTO its Draft regulations on alcoholic beverages labelling unchanged despite the strong opposition of EU Member States

Brussels, 7 February 2023 – Yesterday, Ireland notified to the World Trade Organisation (WTO) its Draft Regulations Under Section 12 of Ireland’s Public Health (Alcohol) Act 2018 laying down rules for the labelling of alcoholic beverages, including the use of health warnings. It notified an unchanged draft despite strong opposition, because incompatible with European Union law, of a high number of EU Member States, and thanks to the inaction of the European Commission. The WTO procedure would be the last procedural step before Ireland can adopt the legislations.

Ireland has decided not to change a single comma of the Draft notified to WTO despite the fact that no less than 13 Member States – Croatia, Czech Republic, Denmark, France, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and Spain – issued critical comments on the Irish Bill during the EU process of consultation under the TBT procedure. One could wonder what is the point of the TRIS consultation procedure!” said Ignacio Sánchez Recarte, Secretary General of CEEV.

The Irish Draft regulations are clearly incompatible with EU law and even the Irish authorities recognized it, with humour, during an event on cancer organized by the Swedish Presidency on 1st February.

Lees meer...

Onze leden

  Meldpunt accijnsfraude

  Meldpunt accijnsfraude

  Met de app 'Meldpunt Accijnsfraude' van de Douane meldt u snel en eenvoudig fraude met accijns. Accijns is een belasting op tabaksproducten, alcoholhoudende dranken en motorbrandstoffen.
  Stiva code

  Stiva code

  De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is de belangrijkste regelgeving in Nederland over alcoholreclame. In deze Code staan artikelen waaraan reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank moeten voldoen. De Code bestaat al meer dan 30 jaar en STIVA is de penvoerder.
  SDEN

  SDEN

  De Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) ontwikkelt en organiseert wijnexamens, gedistilleerdexamens en bierexamens. De SDEN is opgericht vanuit een behoefte aan een transparante en onafhankelijke organisatie waarin opleiden en examineren gescheiden is.
  • Wine in Moderation

   Maatschappelijke verantwoordelijkheid

   Wine in Moderation
   In Nederland is de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) initiator van het internationale Wine in Moderation-initiatief. De KVNW heeft verantwoorde wijnconsumptie altijd gestimuleerd en is één van de oprichters van STIVA en de reclamecode voor alcoholhoudende dranken.

   Lees meer...

  • Belangenbehartiging en politieke lobby

   Woordvoering

   Belangenbehartiging en politieke lobby
   De KVNW is de enige professionele branchevereniging van wijnimporteurs in Nederland. Al sinds 1899 behartigen wij uw belangen! Daartoe onderhoudt de KVNW contacten met overheden op nationaal en internationaal niveau.

   Lees meer...

  • Symposium Wijnperspectief

   Symposia

   Symposium Wijnperspectief
   Begin 2022 vond het derde KVNW symposium “Wijnperspectief” plaats over de toekomst van de Nederlandse wijnbranche.

   Dit symposium was gewijd aan duurzaamheid in de wijnsector en werd georganiseerd in de Philharmonie in Haarlem.

   Lees meer...

  • KVNW Register Wijnhandelaar

   Professioneel

   KVNW Register Wijnhandelaar
   De KVNW helpt ondernemers in de wijnsector vorm te geven aan kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar vormt daarbij de basis. Deze website biedt informatie, achtergronden en instrumenten bij het keurmerk. Het handboek is een leidraad voor het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar. Met behulp van de zelfanalyse bepalen KVNW-leden in hoeverre zij voldoen aan de voorwaarden voor het keurmerk.

   Lees meer...

  Duurzaamheid in de wijnsector

  Duurzaamheid in de wijnsector

  Op het gebied van MVO hebben we ons als vereniging laten inspireren door de meest recente MVO- richtlijnen als ISO26000, MVO Prestatieladder, SA8000, OESO, IAO en GRI. Inspanningen rondom het terugdringen van de impact van de bedrijfsvoering op het milieu en op sociale waarden is integraal onderdeel van de kwaliteit van een wijnhandelaar. Dit is een van de speerpunten van het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar.

  Lees meer...

  Voedselveiligheid

  Voedselveiligheid

  Een wijnhandelaar is verplicht de aanwezigheid te onderzoeken van pesticidenresiduen en ochratoxine A (OTA) in de wijn, die door hem op de markt wordt gebracht. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) heeft met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) afgesproken dat de KVNW deze verplichting van de individuele ondernemers op zich neemt.

  Lees meer...

  Wetgeving

  Wetgeving

  Een wijnhandelaar heeft te maken met allerlei wetgeving. Vanuit de Europese Unie zijn onder andere regels opgesteld met betrekking tot de etikettering en productie van wijn. Daarnaast is er wetgeving op het gebied van Arbo en voedselveiligheid. De KVNW informeert haar leden over alle wijzigingen in de wetgving en kan bijstaan bij vraagstukken met betrekking tot het interpreteren van verordeningen.

  Lees meer...