kvnw nieuw met datum2

Woensdag 15 maart jl. ontving Tim Monten het diploma Magister Vini uit handen van de voorzitter van de examencommissie Magister Vini, Gerhard Horstink. Het diploma Magister Vini is het hoogst haalbare Nederlandse diploma op wijngebied. Totaal telt Nederland nu 21 Magistri Vini.

De diploma-uitreiking vond plaats in het ZiN Inspiratielab van Sligro in Veghel.

Tijdens de bijeenkomst verdedigde Tim Monten zijn scriptie ten overstaan van de examencommissie Magister Vini en andere deskundigen uit de wijnbranche.

Naast de examencommissie was ook de heer Gerd Brabant uitgenodigd om als prominent aanwezig te zijn en om vragen te stellen over de scriptie. Gerd Brabant is een expert op het gebied van Duitse wijn.

De titel van de scriptie van Tim Monten luidt: ‘Für die Ewigkeit? De factoren van invloed op het rijpingspotentieel van droge en zoete Duitse Riesling’.

De examencommissie beoordeelde de scriptie en de verdediging als uitstekend. ‘Tim is erin geslaagd om gecompliceerde biochemische materie overzichtelijk te presenteren en inzichtelijk te maken. Het geheel geeft aanleiding tot vervolgonderzoek waarvoor Tim meerdere aanbevelingen doet.’

Flitsbezorger Flink en STIVA, de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, nemen het initiatief om te komen tot een Gedragscode voor Alcoholbezorging. Daarnaast zullen zij ervaringen op het gebied van de naleving van de leeftijdsgrens 18+ voor alcohol uitwisselen. De samenwerking tussen Flink en STIVA is de eerste tussen een flitsbezorger/bezorgbedrijf en de stichting, die al op veel fronten actief is rond het thema verantwoorde alcoholconsumptie.

Robin Kiesler, directeur Nederland van Flink: “Dagelijks bezorgen we boodschappen bij vele duizenden Nederlanders. Dat willen we op een verantwoorde manier doen. We moeten en kunnen nog stappen zetten bij het strikt controleren van de leeftijd bij personen tot 25 jaar die alcohol bestellen. We hebben een duidelijke werkwijze, waarvan het belangrijk is dat die ook in de praktijk goed wordt nageleefd. Een duidelijke Gedragscode helpt ons daarbij.”

Brussels, 7 February 2023 – Yesterday, Ireland notified to the World Trade Organisation (WTO) its Draft Regulations Under Section 12 of Ireland’s Public Health (Alcohol) Act 2018 laying down rules for the labelling of alcoholic beverages, including the use of health warnings. It notified an unchanged draft despite strong opposition, because incompatible with European Union law, of a high number of EU Member States, and thanks to the inaction of the European Commission. The WTO procedure would be the last procedural step before Ireland can adopt the legislations.

Ireland has decided not to change a single comma of the Draft notified to WTO despite the fact that no less than 13 Member States – Croatia, Czech Republic, Denmark, France, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and Spain – issued critical comments on the Irish Bill during the EU process of consultation under the TBT procedure. One could wonder what is the point of the TRIS consultation procedure!” said Ignacio Sánchez Recarte, Secretary General of CEEV.

The Irish Draft regulations are clearly incompatible with EU law and even the Irish authorities recognized it, with humour, during an event on cancer organized by the Swedish Presidency on 1st February.

Op grond van de nieuwe EU verordening 2021/2117 moeten uiterlijk vanaf 8 december 2023 alle nieuwe etiketten informatie over de gebruikte ingrediënten en de voedingswaarde bevatten. Flessen (en andere verpakkingen) die vóór deze datum geëtiketteerd zijn en nog geen ingrediënten- en voedingswaardedeclaratie bevatten mogen nog verkocht worden zolang de voorraad strekt.

QR code
De nieuwe verordening maakt het mogelijk om voor de vermelding van ingrediënten en voedingswaarden, met uitzondering van de allergenen en energiewaarde, gebruik te maken van een QR code op het etiket.  De vermelding van allergenen en energiewaarde moet altijd op het etiket.

Het gebruik van een QR code heeft als voordeel dat de informatie voor consumenten in meerdere talen beschikbaar is zodat men het voor- en achteretiket niet ingrijpend hoeft aan te passen en dat eventuele fouten in de informatie zeer eenvoudig kunnen worden gecorrigeerd.

De Rechtbank Rotterdam heeft woensdag jl. uitspraak gedaan in het proefproces dat is gevoerd door de KVNW tegen het besluit van de staatssecretaris van VWS (feitelijk de NVWA) om een van onze leden een boete op te leggen van 1360 euro voor het overtreden van de regel in het Alcoholbesluit dat niet meer dan 25% korting mag worden gegeven op alcoholhoudende drank.

De rechter heeft het beroep gegrond verklaard en het bestreden besluit is vernietigd voor wat betreft de hoogte van de opgelegde boete.

Kort gezegd oordeelt de rechtbank dat wel sprake is van een overtreding (van artikel 2a lid 1 Alcoholwet), maar dat de boete niet evenredig is. De staatssecretaris had aanleiding moeten zien om de hoogte van de boete nader te differentiëren. De rechtbank vindt het Alcoholbesluit in zoverre onredelijk. De staatssecretaris moet een stelsel maken dat voldoende is gedifferentieerd naar de omstandigheden waaronder de overtreding heeft plaatsgevonden en de mate van verwijtbaarheid van de overtreder. De uitspraak heeft dus grote gevolgen voor het ministerie van VWS.

Deze week heeft de KVNW de goedkeuring ontvangen van het Afvalfonds Verpakkingen voor het rekenmodel 2023 ten behoeve van de aangifte bij het Afvalfonds Verpakkingen. 

Het glasgewicht stijgt in 2023 doordat wordt uitgegaan van het werkelijke glasgewicht, in voorgaande jaren werden ook de drankenkartons meegenomen in het glasgewicht. De drankenkartons en bag-in-box t/m 3 liter worden nu aangemerkt als SUP-verpakkingen en dienen apart te worden opgegeven. De meest voorkomende formaten (drankenkartons van 1 en 1,5 liter en Bag-in-Box van 2, 2,5 en 3 liter) vindt u terug in het rekenmodel van de KVNW.

De tarieven voor 2023 van het Afvalfonds zijn gewijzigd ten opzichte van 2022. Daarnaast vinden er in 2023 grote wijzigingen plaats in de aangifte met betrekking tot drankenkartons en bag-in-box verpakkingen. 

Vereenvoudigde regeling (KVNW formule)